Karel  (Charles) Klostermann  13.2.1848 - 16.7.1923
English version                                                                                    Czech version Deutsche Version

1968  Štěkeň a Karel Klostermann    Josef Voldán obec Štěkeň

1976   Mlhy na Blatech -  ČS spisovatel

1985  Mlhy na Blatech -  Odeon

1986  Črty ze Šumavy 1890    Bohumil Nohejl  Západočeské nakladatelství

1993  Mlhy na Blatech – Papyrus  Vimperk

1995  Dopisy Bettyně  - RNDr. Ivan Martinovský  nakl. albis international  Plzeň

1995  Dopisy Bettyny K.Klostermannovi  - PhDr. Ivan Martinovský  separát Min.záp.kraje

1995  K.Klostermann a Českosl.republika  - PhDr. Ivan Martinovský  separát Min.záp.kraje

1995  Dopisy K.Klostermanna A.K.Windischgraetzovi  - PhDr.B.Jirásek/V.Bok sep.Min.záp.kr

1998  Klostermannové – Pavel Nedvěd - Kladno

1998   Drobné prózy  - PhDr.Vladimír Horpeniak  -nakl. Dr.Radovan Rebstöck, Sušice 

1998  Sborník ze sympozia – Sušice   org. Mgr.Ivan Nikl   KÚ Klatovy

2003  Ze světa lesních samot    -nakl. Dr.Radovan Rebstöck 

2003  Cesta k domovu   -nakl. FRAUS  red. Mgr. Jana Horáková

2004  prospekt-Klostermannova stezka - obec Štěkeň, František Sáček - IRES  Písek 

2004  Karel Klostermann–spisovatel Šumavy, Březník  -nakl. Dr.Radovan Rebstöck, Mgr.Petr Mašek 

2004  Dvě gardy  - obec Štěkeň, František Sáček - IRES  Písek  Mgr.Jiří Čížek

2004  V ráji Šumavském   -nakl. Dr.Radovan Rebstöck 

2005  Skláři  -nakl. Dr.Radovan Rebstöck

2005  Šumava má láska -(Klostermann mládeži) nakl. Ing.Václav Kinský – PRAAM Písek

2006  V srdci šumavských hvozdů  - nakl. Dr.Radovan Rebstöck

2006 Črty ze Šumavy - nakl. Dr.Radovan Rebstöck

2006  Po stopách Karla Klostermanna na Blatech - Historicko-vlastivědný spolek.  Č.Budějovice,  Mgr. Daniel Kovář

2006  Vzpomínky na Šumavu (Červánky mého mládí)  nakl. Ondřej Fibich,  Strakonice