Karel  (Charles) Klostermann  13.2.1848 - 16.7.1923
English version                                                                                    Czech version Deutsche Version
_____________________________________________________________________________________

ASSOCIATION     activities

12.12.1998 Založení občanského sdružení  KK  – setkání bavorské a české sekce

2.5.2001      První označení KK stezky kolem Štěkně

19.7.2001    Otevření KK stezky,  Kalbač, Nový  I

16.2.2002    Štěkeň - Zámek   setkání přátel Karla Klostermanna, Plzeň+JČ

24.5.2002    Odhalení desky KK-Heyduk před Hotelem Srní, otevření myslivny na Březníku (S.M Terezie)

5.7.2002    II ročník KK stezky kolem Štěkně

16.10.2002  Sankt Oswald  OS KK+ čtení německých překladu KK

17.3.2003  Štěkeň - Zámek setkání přátel Karla Klostermanna II, Plzeň+JČ

26.3.2003 Vernisáž Plzeň – V ráji šumavském UVU Plzeň

16.4.2003  Štěkeň – setkání pamětníků KK u Otavy J.Novotný,Z.Cvrček, Z.Kantořík

1.5.2003 Vernisáž Kašp.Hory– V ráji šumavském UVU Plzeň

24.5.2003  Otevření expozice Karla    Klostermanna  na Březníku

14,15.6.2003  Navštěva Haag/H OS KK+ BKG Plzeň (G.Trepková)

17.6.2003 Vernisáž Strakonice+Štěkeň– V ráji šumavském UVU Plzeň

5.7.2003    III ročník KK stezky kolem Štěkně

12.7.2003 Kašp. Hory – památník- busta KK u kina – koncert L.Flipové

16.7.2003 Štěkeň-delegace z Plzně M.Horáková-autobus-80let KK –zvon

12.9.2003 Výstava KK v Linci OS KK + BKG Plzeň (G.Trepková)

20.1.2004  Setkáni se sdružením KK z Grafenau v Srní +Euroregio 

17.2.2004  Sdružení KK na výstavě aktivit OS ve Strakonicích+Zapojení KK sekce Štěkeň do Jihočeského pohádkového království-

19.2.2004  ,Projekt CBC Phare Klostermannův odkaz Evropě:

26.3.2004  setkání české a rakouské strany Štěkeň -Haag/H setkání Štěkeň Euregio Freistadt se zástupci města Haagu

7.4.2004     5xkopie busty KK-Pisek 

17.4.2004   zájezd české skupiny do  Haag/H –Eberschwang F,Buchinger

8.5.2004     vydáni, křest knihy KK Dvě gardy  ve Strakonickém hradu, zahájení turist sezony řed. SNP ing.Pavličkem.

31.3.2004   Účast na křtu povídky KK -Cesta k domovu-   v Plzni 

30.4.2004  Výstava KK - hraniční přechod Rak. Guglwald-vstup do EU

16.5.2004  Vytvoření linky KK na Zliv -Mlhy na Blatech-  Vladimír Záruba píše monografii KK 

20.4.2004   Návrh na pamětní desku do rodiště KK do Haagu , zasláno na radnici do Haagu       

4.7.2004    IV ročník KK stezky kolem Štěkně

11.7.2004 Odhaleni desky v Kašp. Horách

1.10.2004  Odhalení desky KK-Heyduk Sankt.Oswald Bavorsko, předání busty KK do muzea

6.11.2004 Oprava-znovu vysvěcení hrobu KK -V.Knetlová/magistrát Plzeň

12.2.2005   odhalení pamětní desky v rodišti K.Klostermanna– Haag am Hausruck, Horní Rakousko.

30.4.2005 křest kohoutího kříže v Nicově, OS KK  finanční příspěvek

5.5.2005 ve spolupráci s Národním parkem Šumava byla otevřena naučná stezka při plavebním kanále a proběhlo čtení z knihy Skláři, která byla v tomto roce vydána.K.Klostermanna, za účasti jihočeského hejtmana Zahradníka.

25.6.2005 Kašp.Hory zlatá stezka-starosta Grafenau, Křest Skláři-Humpolec

2.7.2005   V ročník KK stezky kolem Štěkně procházka-náhon

3.9.2005 Císařské manévry ve Štěkni (1905-2005) OS KK – parní vlak z Vimperka

13.10.2005 křest knihy K. Klostermanna V ráji šumavském přeloženou do německého jazyka. Setkání v bavorském St. Oswaldu. v  budově muzea-  kniha Evy Krack Caviar und Edlstahl. Na tomto setkání - zvolen nový  president česko-bavorského sdružení pan ing. Pavel. Stelzer z Plzně.

19.10.2005 Bad Leonfelden Rakousko STRATCULT pilotní  projekt  K.Klostermann 2006

21. 10.2005  OS u Hauswaldské kaple na Srní. Prostor pro zážitkové místo, které spisovatel popsal v povídce Červené srdce a  poutního místa.

13.12.2005  Výroční schůze OS KK Muzeum Šumavy - Sušice) vyhlášení roku 2008 KK – spolupráce s Nadaci Vltava a Sdružením pro soužití NČ-Písek,  návrhy na Hauswaldskou kapli, volba výboru OS KK

17.1.2006  Iniciační skupina připravila v Písku - setkání zástupců z Jihočeského a Plzeňského kraje. Projednány aktivity  k roku 2008  - rok spisovatele Karla Klostermanna  setkání pracovní skupiny PS2008  pro K2008

3.2.2006  OS KK  schůze sdružení Sušice ( Hotel Sport)  projednávání  rok K2008, návrhy na Hauswaldskou kapli (Ing.Arch. Karel Janda),  otevření 1. části  12.8.2006

10.2.2006 v v Písku - příprava pracovní skupiny oslav K2008, NPŠ

17.2.2006 setkání pracovní skupiny PS2008  pro K2008 ve Štěkni - finanční rozvaha pro ISK2006

3.3.2006  OS KK  schůze sdružení Sušice od 15h Hotel Sport

18.3.2006  Plzeň - isetkání pracovní skupiny PS2008  pro K2008

18.4.2006  České Budějovice - setkání pracovní skupiny PS2008  pro K2008

23.5.2006  Sankt Oswald - Bavorsko setkání pracovní skupiny PS2008  pro K2008

20.6.2006  Haag am Hausruck  Horní Rakousko  - isetkání pracovní skupiny PS2008  pro K2008

22.7.2006  Štěkeň setkání pracovní skupiny PS2008  pro K2008

12.8.2006  Otevření zážitkové trasy - Hauswalské Kaple a tradiční srnská pouť.

10,9.2006 Hudební prezentace - dudácká kapela  KK ze ŠTĚKNĚ V Haag am Hausruck - RAKOUSKU

20.9.2006  Od A.Stiftera ke K.Klostermannovi  Vyhlášení roku 2008 rokem oslav výročí Karla Klostermanna  Horní Planá Oberplan

13.10.06 v 15 hod. v hotelu Pekárna v Sušici se uskutečnilo setkání Obč.sdruženi K.Klostermann.

24.10.2006 v Měšťanské Besedě  setkání PS2008  Plzeň,  setkání pracovní skupiny PS2008  pro K2008

19.11.2006   Zazimování studánky u Hauswaldské kaple u Srní.

20.11.2006  Setkání pracovní skupiny PS2008  pro K2008, Písek  Prácheňské muzeum

01.12.2006  Prezentace K.Klostermanna v prostorách Českého centra s zástupci zejména kulturních organizací a ministerstva zahraničí ve Vídni.