Karel Klostermann     13.2.1848 - 16.7.1923
  Czech version                                                          English version Deutsche Version

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ  -  činnost:

 

12.12.1998    Založení občanského sdružení  KK 

 – setkání bavorské a české sekce v Srní -   

2.5.2001      První označení Klostermannovy stezky kolem Štěkně   

19.7.2001    Otevření Klostermannovy stezky   klostermannova stezka ,  Ing. Josef Kalbáč Kalbač, starosta Štěkně Václav Nový 

16.2.2002    Štěkeň - Zámek   setkání přátel Karla Klostermanna, Plzeň+JČ kraj

24.5.2002    Odhalení desky KK-Heyduk před Hotelem Srní, otevření myslivny na Březníku (S.M Terezie)

5.7.2002    II ročník KK stezky kolem Štěkně

16.10.2002  Sankt Oswald  OS KK+ čtení německých překladu KK

17.3.2003  Štěkeň - Zámek setkání přátel Karla Klostermanna II, Plzeň+JČ

26.3.2003 Vernisáž Plzeň – V ráji šumavském UVU Plzeň

16.4.2003  Štěkeň – setkání pamětníků KK u Otavy J.Novotný,Z.Cvrček, Z.Kantořík

1.5.2003 Vernisáž Kašperské Hory– V ráji šumavském UVU Plzeň

24.5.2003  Otevření expozice Karla    Klostermanna  na Březníku

14,15.6.2003  Navštěva Haag/H OS KK+ BKG Plzeň (G.Trepková)

17.6.2003 Vernisáž Strakonice+Štěkeň– V ráji šumavském UVU Plzeň

5.7.2003    III ročník KK stezky kolem Štěkně

12.7.2003 Kašperské  Hory – památník- busta KK u kina – koncert L.Flipové

16.7.2003 Štěkeň-delegace z Plzně M.Horáková-autobus-80let KK –zvon

12.9.2003 Výstava KK v Linci OS KK + BKG Plzeň (G.Trepková)

20.1.2004  Setkáni se sdružením KK z Grafenau v Srní +Euroregio 

17.2.2004  Sdružení KK na výstavě aktivit OS ve Strakonicích+Zapojení KK sekce Štěkeň do Jihočeského pohádkového království-

19.2.2004  Projekt CBC Phare Klostermannův odkaz Evropě:

26.3.2004  setkání české a rakouské strany Štěkeň -Haag/H setkání Štěkeň Euregio Freistadt se zástupci města Haagu

7.4.2004    5xkopie busty KK-Pisek 

17.4.2004  Zájezd české skupiny do  Haag/H –Eberschwang F,Buchinger

8.5.2004    Vydáni, křest knihy KK Dvě gardy  ve Strakonickém hradu, zahájení turist sezony řed. SNP ing.Pavličkem.

31.3.2004   Účast na křtu povídky KK -Cesta k domovu -  v Plzni 

30.4.2004  Výstava KK - hraniční přechod Rak. Gugelwald-vstup do EU -  pozvánka od Euroregio Freistadt

16.5.2004  Vytvoření linky KK na Zliv -Mlhy na Blatech-  Vladimír Záruba píše monografii KK 

20.4.2004   Návrh na pamětní desku do rodiště KK do Haagu , zasláno na radnici do Haagu       

4.7.2004    IV ročník KK stezky kolem Štěkně

11.7.2004 Odhaleni desky v Kašperských Horách 

1.10.2004  Odhalení desky KK-Heyduk Sankt.Oswald Bavorsko, předání busty KK do muzea

6.11.2004 Oprava-znovu vysvěcení hrobu KK -V.Knetlová/magistrát Plzeň

12.2.2005   odhalení pamětní desky v rodišti K.Klostermanna– Haag am Hausruck, Horní Rakousko.

30.4.2005  Křest kohoutího kříže v Nicově, OS KK  finanční příspěvek

5.5.2005   Ve spolupráci s Národním parkem Šumava byla otevřena naučná stezka při plavebním kanále a proběhlo čtení z knihy Skláři, která byla v tomto roce vydána.K.Klostermanna, za účasti jihočeského hejtmana Zahradníka.

25.6.2005  Kašperské Hory zlatá stezka-starosta Grafenau, Křest Skláři-Humpolec

2.7.2005   V ročník KK stezky kolem Štěkně procházka-náhon

3.9.2005   Císařské manévry ve Štěkni (1905-2005) OS KK – parní vlak z Vimperka

13.10.2005  Křest knihy K. Klostermanna "V ráji šumavském" přeloženou do německého jazyka - A. Dvorak, Mnichov. Setkání v bavorském St. Oswaldu. v  budově muzea-  kniha Evy Krack Caviar und Edlstahl. Na tomto setkání - zvolen nový  president česko-bavorského sdružení pan ing. Pavel. Stelzer z Plzně.

19.10.2005 Bad Leonfelden Rakousko STRATCULT pilotní  projekt  K.Klostermann 2006

21. 10.2005  OS u Hauswaldské kaple na Srní. Prostor pro zážitkové místo, které spisovatel popsal v povídce Červené srdce a  poutního místa.

13.12.2005  Výroční schůze OS KK Muzeum Šumavy - Sušice) vyhlášení roku 2008 KK – spolupráce s Nadaci Vltava a Sdružením pro soužití NČ-Písek,  návrhy na Hauswaldskou kapli, volba výboru OS KK

17.1.2006  Iniciační skupina připravila v Písku - setkání zástupců z Jihočeského a Plzeňského kraje. Projednány aktivity  k roku 2008  - rok spisovatele Karla Klostermanna  setkání pracovní skupiny PS2008  pro K2008

3.2.2006  OS KK  schůze sdružení Sušice ( Hotel Sport)  projednávání  rok K2008, návrhy na Hauswaldskou kapli (Ing.Arch. Karel Janda),  otevření 1. části  12.8.2006

10.2.2006 v v Písku - příprava pracovní skupiny oslav K2008, NPŠ 

17.2.2006 setkání pracovní skupiny PS2008  pro K2008 ve Štěkni - finanční rozvaha pro IS K2006

3.3.2006  OS KK  schůze sdružení Sušice od 15h Hotel Sport

18.3.2006  Plzeň - isetkání pracovní skupiny PS2008  pro K2008

18.4.2006  České Budějovice - setkání pracovní skupiny PS2008  pro K2008

23.5.2006  Sankt Oswald - Bavorsko setkání pracovní skupiny PS2008  pro K2008

20.6.2006  Haag am Hausruck  Horní Rakousko  - isetkání pracovní skupiny PS2008  pro K2008

22.7.2006  Štěkeň setkání pracovní skupiny PS2008  pro K2008

12.8.2006  Otevření zážitkové trasy - Hauswalské Kaple a tradiční srnská pouť.

10,9.2006 Hudební prezentace - dudácká kapela  KK ze ŠTĚKNĚ V Haag am Hausruck - RAKOUSKU

20.9.2006  Od A.Stiftera ke K.Klostermannovi  Vyhlášení roku 2008 rokem oslav výročí Karla Klostermanna  Horní Planá Oberplan

25.9.2006   Založení domény  www.kklostermann.eu   zatím jen soukromé stránky - podpora  ČSSZ

13.10.06 v 15 hod. v hotelu Pekárna v Sušici se uskutečnilo setkání Obč.sdruženi K.Klostermann.

24.10.2006 v Měšťanské Besedě  setkání PS2008  Plzeň,  setkání pracovní skupiny PS2008  pro K2008

19.11.2006   Zazimování studánky u Hauswaldské kaple u Srní.

20.11.2006  Setkání pracovní skupiny PS2008  pro K2008, Písek  Prácheňské muzeum

01.12.2006  Prezentace K.Klostermanna v prostorách Českého centra s zástupci zejména kulturních organizací a ministerstva zahraničí ve Vídni.

08.12.2006  Výroční členská schůze Obč.sdruženi K.Klostermann byla\ v pátek  8. prosince  2006, v hotelu Pekárna v Sušici. Začátek v 15h.  Program : 

Diskuze o stránkách  www.kklostermann.eu   ,info o poštovní známce KK, křest knihy fotografií V.Sklenáře  Šumava  Karel Klostermann 

2.2.2007    Štěkeň      I. Náměstek ministra kultury Ing. Jaromír Talíř - jednání o Institutu K.Klostermanna zde, k roku K2008.

16.2.2007   Valná hromada OS KK  v 15h v restauraci hotelu Pekárna - Sušice, OS KK nepodpoří stránky www.kklostermann.eu ,

                  doporučuje vytvořit ve Štěkni nové sdružení,  kvůli jednodušší dotační podpoře.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

19.2.2007  Jednání v Měšťanském pivovaru Strakonice (Sáček,Seknička,Moravec) o pivu Klostermann K2008  10.30h

12.3.2007  Praha - Ministerstvo kultury od 14h.. jednání : I. Náměstek ministra kultury Ing. Jaromír Talíř - F.Sáček /

                    návrhy na vytvoření Institutu K.Klostermanna - Štěkeň, k roku K2008

14.3.2007 Dolní Bavorsko   Grafenau  10.00h starosta H.Peter+W.Steger jednání oslavy K2008 -distribuce piva K2008

6.4.2007  Pohádková kancelář Štěkeň K. Klostermann  se zúčastnila  pohádkového dne ve Strakonicích

                  se Zdeňkem Troškou a Janem Rosákem

13.4.2007  OS KK Pozvánka-pátek . ve 14h.   Hauswaldská kaple  za účelem - úklid a zprovozněni na jarní sezonu..

                 V 16.30 h v hotelu Srní schůze sdruženi.

18.4.2007  Jednání agentura Nebe -Dr. Kopáček K2008 - institut KK  v 9.00 Častavín

24.4.2007  Horní Rakousko - Haag am Hausruck  , prezentace Měšťanského pivovaru Strakonice DUDÁK

                 - pivo Klostermann - jednání v Rakousku,  starosta M.Košta- POZVÁNÍ NA SPILKOVO HUDEBNÉ LÉTO ŠTĚKEŇ  

26.4.2007  Krajský úřad Jihočeského kraje - Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Oznámení:

                      Rozhodnutí  !! nepřidělení !!  grantu   Koordinace a realizace Roku Karla Klostermanna

14.7.2007  Připomenutí 79. výročí úmrtí Karla Klostermanna - čtení z knihy, film z pohřbu spisovatele.
                   Klostermannova stezka - pochod kolem Štěkně (od 13h)

                   Koncert  komorního souboru:   COLLEGIUM CAMERATA DI PRAGA    Detailní program   

15.2.2008   Slavnostní ochutnávka piva KLOSTERMANN  Hotel Švanda Dudák Strakonice

                   Polotmavý ležák  13st. uvaříl  Měšťanský pivovar  Strakonice  - MpS

16.2.2008     Zájezd Štěkeň (CZ) - Haag am Hausruck (A). Oslava 160 let od narození spisovatele  K.Klostermanna

                   česko-německé čtení na zámku Feldegg

26.5.2008    Zájezd do rakouského kláštera v *Schlägl* ve spolupráci s  MAS Strakonice

                   ochutnávka piva  STIFTER--KLOSTERMANN

18.7.2008  Pasování stromu - dub letní pyramidální - strom Karla Klostermanna 

19.7.2008  Vydání povídky - Čaroděj ve vlčím dole -  ve spolupráci s  ZUŠ Strakonice  

19.7.2008   Slavnostní otevření  Institut  -Karel Klostermann-  Štěkeň    

    

       

 

 

Nahoru