Klostermannova stezka

 

Okruh kolem Štěkně - 7 zastavení Celková délka okruhu: 7,5 km

Okruh kolem Štěkně - 7 zastavení Celková délka okruhu: 7,5 km

 

 

S

S

pisovatele Karla Klostermanna zavál osud na čas do Štěkně. Nebyl zdejším rodákem. Narodil se 13. 2. 1848 v hornorakouském Haag am Hausruck.V r.1860 však jeho otec přijal místo panského lékaře u maršála Windischgraetze a rodina se přestěhovala do Štěkně. I když v době štěkeňského pobytu navštěvoval školu v Klatovech, později v Písku, se Štěkní se Klostermann velmi dobře sžil. Prožíval krásné prázdniny v zámeckém prostředí s nádherným parkem. Otava a okolní tůně uspokojovaly jeho vášeň pro rybaření (v mládí i v penzijním věku). V r. 1862 maršál Windischgraetz zemřel a Klostermannovi se odstěhovali ze Štěkně do Kašperských Hor. Karel Klostermann se později stal významným spisovatelem. Jeho působivá díla se vztahovala především k Šumavě, k lidem, kteří zde žili v těžkých podmínkách a drsné přírodě, ale i Štěkni věnoval v Pošumavských rapsodiích jednu povídku, nazvanou "Dvě gardy", a v románu Ecce homo si vzal za vzor pro hlavní postavu románu zdejšího kněze Vendelína Zbonka. Roku 1908 odešel do výslužby a téměř každé léto pobýval ve Štěkni. Vracel se do míst, kde prožíval část zřejmě šťastného dětství. Zpočátku bydlíval u Velánů, v domě čp. 75, Klostermannovo dům ve Štěkni. a od Velikonoc 1922 bydlel na zámku, kde také 16. července 1923 zemřel. Je pochován na hřbitově v Plzni, vedle strakonického rodáka Národního umělce Josefa Skupy, který rovněž ve svém dětství žil ve Štěkni. Svět se od Klostermannovy doby hodně změnil, stejně jako jeho až démonická Šumava, přesto její spisovatel i tento kraj jsou nezapomenutelnými. Na "pana radu", jak mu všeobecně říkali, vzpomínají i Štěkeňští. Stal se jejich čestným občanem.

Na spisovatelovu památku byl 7,5 km vycházkový okruh kolem Štěkně pojmenován Klostermannovou stezkou. Vede jeho oblíbenými místy, která představují zastavení:

  1. Ve Štěkni u domu čp. 75 - při cestě od Čejetic (nádraží ČD), zde býval na letním bytě v letech 1908-22;

  2. Na zámku - žil zde v l. 1860 - 2, od r. 1922 až do své smrti (16.7.1923); nyní v majetku řádu sester Congregatio Jesu (IBMV) ( řád dle Mary Ward z Yorshire - Anglie)

  3. U mlýna "U Kubíků" z 15. stol. ( zajímavý též tím,že se scházeli v něm koncem 15. stol. členové menšiny Českých bratří - sněm Prácheňského kraje r.1501 .

  4. U jezu, kde rybařil;

  5. Na Slatině - obec 2 km severně od Štěkně;

  6. Šibeniční vrch - pěkné výhledy k Sudoměři, Ražicím a Putimi s kostelem sv. Vavřince, na Otavu a rybníky, lesní komplex Hůrky a pásmo Píseckých hor až k Protivínu v pozadí;

  7. Štěkeňské náměstí - místo, kde zakončíme procházku Štěkní a jejím okolím. Můžeme se ještě podívat na usedlosti s krásnými štíty v selském baroku ve východní části obce a zastavit se u sochy agrárního novináře a politika Alfonse Šťastného.

 

Popis trasy

Popis trasy

O

O

d domu čp. 75 (býv. pekařství Velánů) se vydáme Klostermannovou ulicí na náměstí a z něho vlevo k zámku.
1_zastavení_Klostermannovo dům Městečko Zámek ve Śtěkni Kostel u štěkeňského zámku

Zámek patří řádu IBMV(Institut Blahoslavené Panny Marie).Proto vnitří prohlídka není možná. Ale okolní park a kostel je volně přístupný. Po prohlídce sejdeme zpět k silnici a po schodišti (se 75 schody je nejdelším v celém okrese) mezi farou a sokolovnou k cestě kolem lihovaru a doprava k bývalému mlýnu "U Kubíků".
Schodiště u bývalé sokolovny Komín s čapím hnízdem u bývalého pivovaru. Starý mlýn ve Štěkni ´U Kubíků´ Mlýn s bývalou školou, farou a kostelem v pozadí.

Odtud pokračujeme proti proudu říčky Barbory(náhonu tohoto mlýnu) k jezu. Cestu z jedné strany tvoří říčka a z druhé strany skály. Zde mineme občerstvení "Pod skálou". Po 200 metrech dojdeme k jezu. "Kouzelné místo, kde se hučící voda obrací pod jezem a tříšť kapek rozlétá do okolí, láká k posezení" jak by napsali kdysi básníci. Poblíž se nachází kemp s občerstvením (v provozu v době letní sezóny).
Štěkeňský jez. Štěkeňský jez. Štěkeňský jez. Štěkeňský jez.

Dál budeme stoupat směrem k studánce "Dobrá Voda". Na příčné lesní cestě (pod silnicí) odbočíme doleva. Nad chatami a Otavou po pěšině, která po krátkém úseku přechází v pohodlnou cestu, přijdeme k silnici ze Štěkně do Přešťovic. Po ní půjdeme asi 350 m k odbočce ze silnice (před autobus. zastávkou) doprava na lesní cestu. Stoupá šikmo vzhůru při okraji lesa a po cca 500 m se stáčí doprava a směřuje k bývalé hájovně "Petrlice".
Stezka vedoucí od jezu k studánce ´Dobrá voda´ Stezka vedoucí od jezu k studánce ´Dobrá voda´ Stezka vedoucí od jezu k studánce ´Dobrá voda´ Cesta k hájovně ´Petrlice´

Od stavení půjdeme doprava po zpevněné cestě, která nás přivede k příjemné lesní silničce. Na ní zahneme doleva. Po přibližně 1,2 km ve vrstevnici vršku Brdo přijdeme na křižovatku lesních cest. Dáme se rovně do Slatiny. Od kapličky po silnici vpravo (směr Vítkov, Štěkeň) za vsí se dostaneme na rozcestí, kde odbočíme doprava. Čeká nás pohodlná cesta (pro cyklisty ideální vozovka) lesem (asi 0,6 km).
Hájovna ´Petrlice´ Křižovatka před Slatinou Slatina s historickými stavbami i moderními sídly ´zlatonosných´ pražských občanů. Kostelík na Slatině

Dále se objeví otevřená krajina kolem Šibeničního vrchu s nádhernými pohledy. Po táhlejším - 1,5 km -, místy prudším, klesání se kolem školy, významné stavby v obci z 50. let minulého století, vrátíme na náměstí ve Štěkni.
Cesta na Šibeničním vrchu. Pohled z Šibeničního vrchu směrem na Písek, Putim (Temelín více vpravo, není zde vidět). Cesta z Šibeničního vrchu do Štěkně. Škola ve Štěkni z 50. let min. století.
Zde na malém parčíku na Městečku končí Klostermannova stezka- Zde na malém parčíku na Městečku končí Klostermannova stezka- Celkový pohled na Štěkeň Zde na malém parčíku na Městečku končí Klostermannova stezka- Stezku zpracovali a za podpory obce Štěkeň a OkÚ ŽP připravili pro její návštěvníky Eduard Oberfalcer a František Sáček.